کارخیلی مهم

کار خیلی مهم:
/ 3 نظر / 7 بازدید
دیوونگی

گاهی بهترین کاری که میشه کرد نه فکره، نه خیال نه تعجب، نه ناله و نه زاری، فقط باید یه نفس عمیق کشید و ایمان داشت که بالاخره همه چیز اون جوری که باید، دُرُست میشه . . .[گل]

s.h

!maskhareeeeeeeeeeeeeeee