سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی

سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی
 
 
باد می وزد
 
 
میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی
 
 
تصمیم با تو است. . .
 
 
زیباترین حکمت دوستی ، به یاد هم بودن است ، نه در کنار هم بودن. . .
 
 
دوست داشتن بهترین شکل مالکیت
 
و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است. . .
 
 
خوب گوش کردن را یاد بگیریم
 
گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند. . .
 
 
اگر یک روز هیچ مشکلی سر راهم نبود ، میفهمم که راه را اشتباه رفته ام. . .
 
 
وقتی از شادی به هوا میپری ، مواظب باش کسی زمین رو از زیر پاهات نکشه. . .
 
 
مهم بودن خوبه ولی خوب بودن خیلی مهم تره. . .
 
 
فراموش نکن قطاری که ار ریل خارج شده ، ممکن است آزاد باشد
 
ولی راه به جائی نخواهد برد. . .
 
 
انتخاب با توست ، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان
 
یا بگوئی : خدا به خیر کنه ، صبح شده. .
 
 
اگر در کاری موفق شوی ، دوستان دروغین و دشمنان واقعی
 
بدست خواهی آورد. . .
 
 
قلب شکستن هنر انسان هاست ، گر شکستی قلبی
 
فردا میشکند دگری قلب تو را  . . .
 
 
زندگی کتابی است پر ماجرا ، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز. . .
 
 
مثل ساحل آرام باش ، تا مثل دریا بی قرارت باشند . . .
 
 
جائی در پشت ذهنت به خاطر بسپار ، که اثر انگشت خداوند بر همه چیز هست. . .
 
 
یک دوست وفادار تجسم حقیقی از جنس آسمانی هاست
 
که اگر پیدا کردی قدرش را بدان. . .
 
 
همیشه خواستنی ها داشتنی نیست ، همیشه داشتنی ها خواستنی نیست. . .
 
 
بیا لبخند بزنیم بدون انتظار هیچ پاسخی از دنیا . . .
 
 
به کم نور ترین ستاره ها قانع باش ، چراکه چشم همه به سوی پر نور ترین ستاره هاست. . .
 
 
فکر کردن به گذشته ، مانند دویدن به دنبال باد است. . .
 
 
کسی که به فکر درست کردن آینده خودش نیست ، نمیتونه آینده کسی باشه. . .
 
 
آدمی ساخته افکار خویش است ، فردا همان خواهد شد که آنروز به آن می اندیشد. . .
 
 
امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنمینت بشمار
 
شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد. . .
 
 
هیچ وقت به خدا نگو یه مشکل بزرگ دارم
 
به مشکل بگو من یه خدای بزرگ دارم. . .
 
 
اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد
 
صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد. . .
 
/ 16 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نسرین

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

نسرین

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

نسرین

[هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا]

پریسا

سلام بازاومدم[دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک]

پریسا

[زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان]

پریسا

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

پریسا

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

مرتضی

you wrote goodbay wrongly.it shoudnt be goodbay,while it is goodbuy.be careful MY DEAR

سما

وبلاگ زيبايي داري ساعتي من رو به خودش مشغول كرد به وب من هم سري بزن[لبخند]

پدرام

بسیار زیبا پرمعنی و توووووووووپ بود