پروانه ها

پروانه رادوست دارم چون آزاداست پروازمی کندوبه همه جامی رود

اینم یه جورشه (عکس های بسیارجالب)

http://owni.eu/files/2010/12/bent4.jpg

نظریادتون نره!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


http://owni.eu/files/2010/12/bent6.jpg
 
http://owni.eu/files/2010/12/Bent1.jpg
 
http://owni.eu/files/2010/12/bent2.jpg
 
http://owni.eu/files/2010/12/bent3.jpg
 
http://owni.eu/files/2010/12/bent4.jpg
 
http://owni.eu/files/2010/12/bent5.jpg
 
http://owni.eu/files/2010/12/bent7.jpg
 
http://owni.eu/files/2010/12/bent8.jpg
 
http://owni.eu/files/2010/12/bent9.jpg
 
http://owni.eu/files/2010/12/bent11.jpg
 
http://owni.eu/files/2010/12/bent12.jpg
 
http://owni.eu/files/2010/12/bent13.jpg
 
http://owni.eu/files/2010/12/bent14.jpg
 
http://owni.eu/files/2010/12/bent15.jpg
 
http://owni.eu/files/2010/12/bent16.jpg
 
http://owni.eu/files/2010/12/bent17.jpg
 
http://owni.eu/files/2010/12/bent18.jpg
 
http://owni.eu/files/2010/12/bent19.jpg
 
[ ۱۳٩٠/۳/۳۱ ] [ ٢:۱۸ ‎ق.ظ ] [ غزاله ] [ نظرات () ]