پروانه ها

پروانه رادوست دارم چون آزاداست پروازمی کندوبه همه جامی رود

سرما

اگر تو ثروتمند باشی، سَرما یک نوع تَفریح می شَود تا پالتو پوست بخری، خودَت را گرم کنی و به اسکی بروی...

 

اگر فَقیر باشی بَر عکس، سَرما بَدبختی می شَود و آن وَقت یاد می گیری که حتی از زیبایی یک منظره زیر برف

مُتنفر باشی؛ کودکِ مَن! تَساوی تَنها در آن جایی که تو هَستی وجود دارد، مثلِ آزادی... ما تنها تویِ رَحِم بَرابر هَستیم...

 


" نامه به کودکی که هرگز زاده نشد _ اوریانا فالاچی "

[ ۱۳٩٤/٩/٢۸ ] [ ٥:۱٧ ‎ق.ظ ] [ Ghazaleh ] [ نظرات () ]