پروانه ها

پروانه رادوست دارم چون آزاداست پروازمی کندوبه همه جامی رود

جملاتـی آمـوزنده از دکتـر ویـن دایـر

جملاتـی آمـوزنده از دکتـر ویـن دایـر

( تقدیم به همه آنهایی که دوستشان داریم )

دنیا مانند پژواک
اعمال و خواستهای ماست. اگر به جهان بگویی: "سهم منو بده..." دنیا مانند پژواکی که
از کوه برمی گردد، به تو خواهد گفت: "سهم منو بده..." و تو در کشمکش با
دنیا
دچار جنگ اعصاب می شوی. اما اگر به دنیا بگویی: "چه خدمتی برایتان انجام
دهم؟..."
دنیا هم بتو خواهد گفت: "چه خدمتی برایتان انجام
دهم؟..."

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


هر کس به دیگری زیانی برساند
و یا ضربه ای به کسی بزند، بیشترین زیان را خود از آن خود
خواهد دید، چرا که
هرکس در دادگاه عدل الهی در برابر اعمال ناروای خودش مسؤول است.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

به هر کاری که دست زدید، نیاز
به خداوند و خدمت به مردم را در نظر داشته باشید،
زیرا این شیوه ی زندگی معجزه
آفرینان است.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

درستکارترین مردم جهان،
بیشترین احترام را بسوی خود جلب شده می بینند،
حتی اگر آماج بیشترین بدرفتاریها
و بی حرمتیها قرار گیرند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

تنها راه تغییر عادتها، تکرار رفتارهای تازه است.

گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org

اگر شخصیت خود را با
فعالیت‌های شغلی خویش می‌سنجید،
پس غیرواقعی نیست اگر بگویید وقتی کار نمی‌کنید
فاقد شخصیت هستید.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

برای آغاز هر تحول در خود،
ابتدا منبع تولید ترس و نفرت را
در وجود خود شناسایی و ریشه کن
کنید.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

از مهم ترین کارهایی که به
عنوان یک آدم بزرگ می توانید انجام دهید
اینست که گهگاه به شادمانی دوران کودکی
برگردید.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

اگر مختارید که بین حق به
جانب بودن و مهربانی یکی را انتخاب کنید، مهربانی را انتخاب کنید.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

دروغ انفجاریست در اعتماد به
نفس تو.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

انتخاب با توست، میتوانی
بگوئی : صبح به خیر خدا جان
یا بگوئی : خدا به خیر کنه، صبح شده
...

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

به دل خود مراجعه کنید و نسبت
به تمام کسانی که در گذشته از دست آنها ناراحت شده اید
احساس محبت نمایید. هر جا
ناراحت شدید اقدام به بخشش و عفو نمایید.
عفو و گذشت پایه بیداری معنوی
است.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

عشقم نثار کسیست که با
دستپاچگی در جاده‌ها از من سبقت می‌گیرد. به کسی که در گوشهٔ خیابان به حالت احتیاج
افتاده ‌است، کمی پول بیشتری می‌دهم. بین جر و بحثهای مردم در یک سوپر مارکت می‌روم
و سعی می‌کنم به آن محیط عشق ببرم. در غالب هزاران راه، هر روز، عبادت معنویم
بخشیدن عشق است و نه اینکه یک مسیحی، کلیمی، بودایی یا مسلمان باشم بلکه سعی میکنم
شبیه به مسیح، شبیه به بودا، شبیه به موسی، و یا شبیه به محمد
باشم.

گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org

آنان که به قضاوت زندگی دیگران می نشینند، از این حقیقت غافلند که
با
صرف نیروی خود در این زمینه، خویشتن را از آرامش و صفای باطن محروم می
کنند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

الهی توفیقم ده که بیش از طلب همدردی، همدردی کنم
بیش از آنکه مرا
بفهمند، دیگران را درک کنم
پیش از آنکه دوستم بدارند، دوست بدارم
زیرا در عطا
کردن است که می ستانیم و در بخشیدن است که
بخشیده می شویم و در مردن است که حیات
ابدی می یابیم.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

[ ۱۳٩۱/۱۱/۱٩ ] [ ٥:٤٠ ‎ب.ظ ] [ Ghazaleh ] [ نظرات () ]