پروانه ها

پروانه رادوست دارم چون آزاداست پروازمی کندوبه همه جامی رود

بیسکوییت سوخته(بسیارآموزنده)

*زمانی** که من بچه بودم،مادرم علاقه داشت گهگاهی غذای ساده

 صبحانه را برای شبهم آماده کند. یک شب را خوب یادم مانده که مادرم

پس از گذراندن یک روز سخت وطولانی در سر کار، شام ساده ای مانند

صبحانه تهیه کرده بود. آن شب پس از زمان

زیادی، مادرم بشقاب شام را با تخم مرغ، سوسیس و بیسکویت

هایبسیار سوخته، جلویپدرم گذاشت. یادم می آید منتظر شدم ببینم

آیا او هم متوجه سوختگی بیسکویتها شده است!

در آن وقت، همه ی کاری که پدرم انجام داد این بود که...


دستش را به طرف بیسکویتدراز کرد، لبخندی به مادرم زد و از من پرسیدکه روزم در مدرسه چطور بود. خاطرم
نیست که آن شب چه جوابی به پدرم  دادم، اما کاملاً یادم هست که اورا تماشا
میکردم که داشت کره و ژله روی آن بیسکویتهای سوخته می مالید ولقمه لقمه آنهارا می خورد.
یادم هست آن شب وقتی از سر میز غذا بلند شدم،شنیدم مادرم بابت سوختگی بیسکویتها از پدرم عذرخواهی می کرد
و هرگز جواب پدرم را فراموش نخواهم کرد که گفت: اوه عزیزم، من عاشق بیسکویتهایخیلی برشته هستم.
همان شب، کمی بعد که رفتم بابام را برای شب بخیر ببوسم، ازاوپرسیدم که آیا
واقعاً دوست داشت که بیسکویتهاش سوخته باشد؟
او مرا در آغوش کشید وگفت:مامان تو امروز روز سختی را در سرکارگذرانده و خیلی
خسته است. بعلاوه، بیسکویت کمی سوخته هرگز کسی را نمیکشد!
زندگی مملو از چیزهای ناقص... و انسان هایی است که پر از کم و کاستی هستند .*
*خود من در بعضی موارد، بهترین نیستم، مثلاً مانند خیلی از مردم، روزهای تولد
و سالگردها را فراموش میکنم. اما در طول این سالها فهمیده ام کهیکی
ازمهمترین راه حل ها برای ایجاد روابط سالم، مداوم و پایدار:

درک و پذیرش عیب های همدیگر و شاد بودن از داشتن تفاوت با دیگراناست و امروز
دعای من برای تو این است که یاد بگیری که قسمت های خوب، بد، و ناخوشایند زندگی
خود را بپذیری و با انسان ها رابطه ای داشته باشی که در آن،بیسکویت سوخته
موجب قهر و دلخوری نخواهد شد.
 این موضوع را می توان به هر رابطه ای تعمیم داد. در واقع، تفاهم، اساس هر
روابطی است،هر رابطه ای با همسر یا والدین، فرزند یا برادر،خواهر یا
دوستی!
کلید دستیابی به شادی خود را در جیب کسی دیگر نگذارید  آن را پیش
خودتاننگهدارید.
بنابراین، لطفاً یک بیسکویت به من بدهید، و آری، حتی از نوع سوخته که حتماًخیلی خوب خواهد بود.!.!.!.!**کاش همه می دانستند زندگی شادی نیست*
*شاد کردن است*
*زندگی قهقهه نیست*
*لبخند است*لبخند

[ ۱۳٩۱/٦/۱٥ ] [ ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ ] [ غزاله ] [ نظرات () ]