پروانه ها

پروانه رادوست دارم چون آزاداست پروازمی کندوبه همه جامی رود

» سرما :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» روزنوشت :: ۱۳٩٤/۸/٩
» دانه های قهوه@@@@@ :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» آدم ها3دسته اند: :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» 7عشق :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» اگربیاموزیم.... :: ۱۳٩۳/٢/٢٥
» وقتی یکی را دوست دارید ... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
» آدم بــرفی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» مادر!!!!!!!!!!!!!!!! :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
» ۱۳٩٢/٩/٢۱ :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
» @@@ :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
» و آنـگاه که خداونـد سکـوت را آفریـد ... :: ۱۳٩٢/٦/٦
» ؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩٢/٦/٦
» به روایت تصویر :: ۱۳٩٢/٦/٦
» زندگی درحاشیه :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» !!!!!! :: ۱۳٩٢/٥/۳
» گاهی لازمه....2 :: ۱۳٩٢/۳/۸
» گاهی وقتا لازمه...... :: ۱۳٩٢/۳/۸
» حقیقته نه؟ :: ۱۳٩٢/۳/۸
» بچه که بودیم.... :: ۱۳٩٢/٢/٤
» من ومامانم :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» ظاهرا ماساژدرمانی رو حتی گربه ها هم قبول :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» وقتی که ... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» قـرار نبـوده چنیـن آشفتـه‌ و سردرگـم شویـم ... :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» لحظه ورود مراقبین امتحانات به سالن ! :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» حقایقی دیگر :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» جملاتـی آمـوزنده از دکتـر ویـن دایـر :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٩
» تفاوتی دیگر بین دختر و پسرها :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» کارخیلی مهم :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» بچه ناب اصفهان؟؟؟ :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» جملههای عـالی از انـسانهای عـادی :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» ایـن روزمـره گی مکـرر ... :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» جـغرافیـای کشور مستـقلی بنام قـلـب(بسیارجالب) :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» ماه محرم :: ۱۳٩۱/٩/۳
» تئوری صف :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» عکس باحال :: ۱۳٩۱/۸/٤
» زیباترین قسم سهراب سپهری :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» بیسکوییت سوخته(بسیارآموزنده) :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» طنزکوچولوها!!!!!!!!! :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» قطعه ی گمشده ی شماکیست؟ :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» پیشی خوش حال :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» تلخند :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» باغی زیبـا و رویـایی در انگلستـان :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» بچه داری آقایان :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» ای جانممممممممم!!!!!!!!!!!!!!!!! :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
» عاقبت قدرت نمایی کردن پسرا! :: ۱۳٩۱/٤/۱٧
» آرزوهـای خـوب و دست یافـتنی ... :: ۱۳٩۱/٤/۱٧
» سری دوم عکس باحال :: ۱۳٩۱/٤/٤
» زندگی خوابگاهی :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» عکس باحال :: ۱۳٩۱/۳/٢۱
» زیبایی های زندگی ! :: ۱۳٩۱/۳/۱٠
» این همه زیبایی تقدیم به شما دوستان عزیزم :: ۱۳٩۱/٢/٢۱
» طبیعت شگفتانگیز را تماشا کنید ... :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» اگر همه چیز برعکس بود و جایگاه انسان تغییر میکرد :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
» ماجـرای کـلاغ عـــاشــق! :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» چگونه موفق شویم :: ۱۳٩٠/٩/٦
» نتایج آمدن خانم هابه استادیوم... :: ۱۳٩٠/٦/٢٦
» جملات آموزنده ی فوق العاده زیبا :: ۱۳٩٠/٦/٢٠
» کاریکاتوروارتباط آن باانسان ها(ادامه مطلب) :: ۱۳٩٠/٦/۱٩
» 10عادت ایرانیان :: ۱۳٩٠/٦/۱٦
» تصاویربسیارزیباازپاییز :: ۱۳٩٠/٦/٧
» نقاشی های زیباودیدنی :: ۱۳٩٠/٦/٥
» فوق العاده شگفت انگیز :: ۱۳٩٠/٥/٩
» بگذارعشق... :: ۱۳٩٠/٥/٤
» کوچولوهای شیرین زندگی :: ۱۳٩٠/٥/٤
» خدا را دوست دارم :: ۱۳٩٠/٤/٢٩
» پله‌ پله‌ تا خدا :: ۱۳٩٠/٤/٢٧
» نقاشی های یک دختر12ساله ایرانی درایتالیا :: ۱۳٩٠/٤/٢٢
» پدرعاشقی بسوزه(طنزباحال) :: ۱۳٩٠/٤/۱۸
» عکس های زیباورومانتیک بسیارجالب :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» اندر حکایت زن ذلیلی !!! طنزززززززز :: ۱۳٩٠/٤/۱٤
» برج العرب اماراتیها (بسیارزیباوجالب) :: ۱۳٩٠/٤/۱٢
» سلام بر مبعث، :: ۱۳٩٠/٤/۸
» شادزندگی کن :: ۱۳٩٠/٤/٥
» دخترجوان وشیوانا :: ۱۳٩٠/٤/٤
» اینم یه جورشه (عکس های بسیارجالب) :: ۱۳٩٠/۳/۳۱
» سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی :: ۱۳٩٠/۳/۳۱
» آنگاه که........... :: ۱۳٩٠/۳/٢٧