پروانه ها

پروانه رادوست دارم چون آزاداست پروازمی کندوبه همه جامی رود

 

اشتباه میکنند بعضی ها...

 

که اشتباه نمی کنند!!!

باید راه افتاد...

مثل رودها که بعضی ها به دریا می رسند

و بعضی هم به دریا نمی رسند

رفتن هیچ ربطی به رسیدن ندارد...

 

[ ۱۳٩٤/٩/٢۸ ] [ ٥:۳۳ ‎ق.ظ ] [ Ghazaleh ] [ نظرات () ]

 

کسانی که عقاید احمقانه شان را ابراز می کنند اغلب بسیار حساسند. هر قدر عقاید کسی احمقانه تر باشد کمتر باید با او مخالفت کرد...حماقت بزرگترین نیروی روحانی تمام تاریخ بشر است.

 

باید در برابر آن سر تعظیم فرود آورد، چون همه جور معجزه ای از آن ساخته است.

 

" خداحافظ گری کوپر __ رومن گاری "

[ ۱۳٩٤/٩/٢۸ ] [ ٥:۳٠ ‎ق.ظ ] [ Ghazaleh ] [ نظرات () ]

 

ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی

بینم که آن را به لجن بکشم،


یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم!

کالیگولا _ آلبر کامو

[ ۱۳٩٤/٩/٢۸ ] [ ٥:٢۱ ‎ق.ظ ] [ Ghazaleh ] [ نظرات () ]

سرما

اگر تو ثروتمند باشی، سَرما یک نوع تَفریح می شَود تا پالتو پوست بخری، خودَت را گرم کنی و به اسکی بروی...

 

اگر فَقیر باشی بَر عکس، سَرما بَدبختی می شَود و آن وَقت یاد می گیری که حتی از زیبایی یک منظره زیر برف

مُتنفر باشی؛ کودکِ مَن! تَساوی تَنها در آن جایی که تو هَستی وجود دارد، مثلِ آزادی... ما تنها تویِ رَحِم بَرابر هَستیم...

 


" نامه به کودکی که هرگز زاده نشد _ اوریانا فالاچی "

[ ۱۳٩٤/٩/٢۸ ] [ ٥:۱٧ ‎ق.ظ ] [ Ghazaleh ] [ نظرات () ]